Przeskocz do treści

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest NZOZ PRAKTYKA GRUPOWA PEDIATRYCZNO-INTERNISTYCZNA - LEKARZE E. BAŁUK-SYREK & A. KRZYWOŃ Sp. z o.o. adres: 32-435 Krzczonów 733, NIP: 681-18-19-702 zwany dalej „Administratorem”. Czytaj dalej... "Klauzula informacyjna dla rejestru skarg i zażaleń"

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest NZOZ PRAKTYKA GRUPOWA PEDIATRYCZNO-INTERNISTYCZNA - LEKARZE E. BAŁUK-SYREK & A. KRZYWOŃ Sp. z o.o. adres: 32-435 Krzczonów 733 NIP: 681-18-19-702, zwany dalej „Administratorem”. Czytaj dalej... "Klauzula informacyjna dla pacjentów dotycząca ochrony danych osobowych"

Jest to program kardiologiczny, który finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Kierowany jest do osób zdrowych, u których nie zostały dotychczas rozpoznane choroby sercowo - naczyniowe i które w okresie ostatnich pięciu lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia Czytaj dalej... "Program profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK):"

Programy profilaktyczne kierowane do kobiet, które są finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ):

  • Program profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia) – adresowany jest do kobiet w wieku 25 – 59 lat, które nie miały m.in. wykonanej cytologii w ciągu ostatnich trzech lat,

  • Program profilaktyki raka piersi (mammografia) – adresowany jest do kobiet w wieku 50 – 69 lat, które nie miały m.in wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat,

  • Program badań prenatalnych – adresowany jest do kobiet w ciąży, w wieku powyżej 35 lat, u których m.in stwierdzono w czasie ciąży nieprawidłowy wynik badania USG lub badań biochemicznych.

Czytaj dalej... "Profilaktyczne badania w populacji osób dorosłych, finansowane ze środków publicznych"

GRYPA - to objawy kliniczne związane z ostrym zakażeniem układu oddechowego, wywołanym przez wirusa grypy.

GRYPA SEZONOWA -  to zachorowania występujące każdego roku w okresie epidemicznym, spowodowane przez typowe wirusy grypy występujące u ludzi.

GRYPA PANDEMICZNA -  to zachorowania występujące co pewien czas w postaci światowych epidemii (pandemii) wywoływane przez nowe, nieznane do tej pory u ludzi podtypy wirusa, np. tzw. hiszpanka (w latach 20. XX w.).

Czytaj dalej... "Grypa"

W ramach działań profilaktycznych zachęcamy do stałej i systematycznej aktywności fizycznej. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi zalecany jest wysiłek umiarkowany, przynajmniej 3 - 4 x w tygodniu przez 30- 40 min.

Dodatkowe informacje na temat zasad zdrowego żywienia oraz aktywności fizycznej można znaleźć na stronie:
Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej

Od 01 października 2019r. istnieje możliwość ubiegania się o świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (500+).

Osoby, które nie mają orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji do wniosku powinny dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia (ZUS: OL-9, KRUS: N-14) wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku. Czytaj dalej... "Świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji"