Przeskocz do treści

Informacja o stosowaniu monitoringu w POZ

1. Administratorem systemu monitoringu jest:
NZOZ PRAKTYKA GRUPOWA PEDIATRYCZNO-INTERNISTYCZNA - LEKARZE E. BAŁUK-SYREK & A. KRZYWOŃ Sp. z o.o. adres: 32-435 Krzczonów 733.

2. Celem prowadzenia monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników.
3. Podstawą prawną wprowadzenia monitoringu wizyjnego są:
a. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
b. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
c. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

4. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesięcy od dnia nagrania, chyba że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, wówczas przechowywane będą one do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

5. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych drogą elektroniczną (e-mail): biuro@kancelariacygan.pl.