Przeskocz do treści

Program profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK):

Jest to program kardiologiczny, który finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Kierowany jest do osób zdrowych, u których nie zostały dotychczas rozpoznane choroby sercowo - naczyniowe i które w okresie ostatnich pięciu lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia

Z programu mogą skorzystać pacjenci naszej przychodni w wieku od 35 do 65 lat. Świadczenia w ramach programu udzielane są bez skierowania. Wystarczy zgłosić się do swojego lekarza pierwszego kontaktu.

Pierwszy etap programu obejmuje pobranie krwi (Krzczonów - wtorek i czwartek, Skomielna Czarna - wtorek). W dalszej kolejności po otrzymaniu wyników badań zaplanowana zostanie wizyta u lekarza koordynującego program. W trakcie wizyty zostaną omówione wyniki badań, problemy zdrowotne pacjenta, ryzyko sercowo - naczyniowe oraz zostaną zaproponowane działania zmierzające do poprawy zdrowia .

Kwalifikacja do programu i koordynacja - lek. Agata Krzywoń

Więcej informacji na temat ww. programu profilaktycznego można znaleźć na stronie: Programy profilaktyczne