Przeskocz do treści

Świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Od 01 października 2019r. istnieje możliwość ubiegania się o świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (500+).

Osoby, które nie mają orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji do wniosku powinny dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia (ZUS: OL-9, KRUS: N-14) wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku.

Zgodnie z art. 16 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1373) o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zaświadczenia o stanie zdrowia wydawane w celu ustalenia prawa do świadczenia uzupełniającego 500+ są nieodpłatne dla pacjentów.

Zaświadczenia będą wypisywane sukcesywnie, wg kolejności zgłoszeń.

Więcej informacji na temat świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji oraz dokumentów, które należy przedstawić wraz z wnioskiem o jego wypłatę można znaleźć na stronach:

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego