Przeskocz do treści

UWAGA !!!

Informujemy, iż w związku z prowadzeniem w przychodni elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentów POZ, istnieje możliwość odebrania z archiwum papierowej dokumentacji medycznej wytworzonej w latach poprzednich.

Termin odbioru: do dnia 28 lutego 2023r.

Miejsce odbioru: Przychodnia Krzczonów

W celu odebrania ww. dokumentacji prosimy
o wcześniejszy kontakt z przychodnią:
tel. 12/274 75 51, kom: 530 713 185
tel: 12/373 22 26, kom: 531 034 666
e-mail: poradnia@przychodniakrzczonow.pl

Informujemy, iż zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, po upływie ustawowych okresów przechowywania dokumentacji medycznej, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.