Przeskocz do treści

Zasady udzielania teleporady

Informujemy, iż w naszej przychodni udzielane są teleporady w trakcie których istnieje możliwość kontaktu telefonicznego z lekarzem POZ.

W celu skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej należy skontaktować się telefonicznie lub drogą mailową z przychodnią

Kontakt telefoniczny:
Krzczonów - 12/274 75 51, 530 713 185 (telefoniczny lub sms)
Skomielna Czarna – 12/373 22 26, 531 034 666 (telefoniczny lub sms)

Kontakt mailowy:
poradnia@przychodniakrzczonow.pl

W czasie kontaktu z rejestracją pacjent zostanie poinformowany o terminie i czasie teleporady oraz o lekarzu realizującym świadczenie.

W przypadku gdy charakter aktualnego problemu zdrowotnego uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady pacjent zostanie poinformowany o terminie i godzinie wizyty osobistej w przychodni.

E-recepty, e-skierowania, zapotrzebowanie na wyroby medyczne prosimy zamawiać telefonicznie 12/274 75 51, 530 713 185 – przychodnia w Krzczonowie lub 12/373 22 26, 531 034 666 – Przychodnia w Skomielnej Czarnej (telefon lub sms) lub wysyłając e-mail na adres: poradnia@przychodniakrzczonow.pl – kody umożliwiające ich realizację zostaną przesłane na numer telefonu lub podany przez Państwa adres e-mail.

W przypadku aktywowania Internetowego Konta Pacjenta informacja o e-receptach oraz o e-skierowaniach zostaje przesłana automatycznie za pomocą sms lub na adres mailowy wskazany przez pacjenta w czasie aktywowania IKP.

W przypadku braku kontaktu z pacjentem (co najmniej trzykrotna próba połączenia) w ustalonym terminie - teleporada zostanie anulowana.